Szczury

Szczury

Szczur wędrowny w środowisku naturalnym

Pochodzenie szczura wędrownego

Pochodzi z północnych Chin. Szczury osiedliły się we wczesnych osadach ludzkich: domach, oborach, szopach.

Dobrze mu z nami.

Powiązania szczurów z ludźmi korzystne dla szczurów: pokarm – odpady żywnościowe, śmieci,

kryjówki– w budynkach i pod nimi,

brak drapieżców, gdyż drapieżniki unikają ludzi.

Szczury żyją z nami, a powiązania określa się jako komensalizm.

Naturalne środowisko szczura

Tam, gdzie klimat jest łagodny, szczury mogą osiedlić się z dala od ludzi i żyć samodzielnie:

uprawy zbóż latem,

bezludne wyspy w tropikach

Nory szczura wędrownego.

Struktura systemu nor zależy od socjalnych powiązań szczurów, którzy kopią je i utrzymują.

Jeżeli struktura społeczna szczurów załamie się pozostałe w kolonii szczury nie są w stanie utrzymać kompleksu nor – nory ulegają zniszczeniu.

 Ścieżki

na zewnątrz nor codziennie szczury poruszają się tą samą drogą;

powstają wyraźne ścieżki na powierzchni.

” Gdyby szczur miał o 20 kg więcej…człowiek nie mógłby być panem świata.”

                                                          Albert Einstein

 

Szczur

jest plagą i klęską dla wszystkiego, co żyje.

Nie można o nim nic dobrego powiedzieć.

Wszystkożerny, wszędobylski…

Szczur może żyć wszędzie i żywić się wszystkim. Ryje nory lub zajmuje mieszkania innych zwierząt np. królików , które zagryza z małymi.

Roznosi choroby

Przenosi ponad 50 groźnych chorób, m.in.:

gorączka szczura, leptospiroza ( choroba Weila), salmoneloza , dżumę, włośnicę.

Szkody w rolnictwie

niszczy pola uprawne, ziarno, nasiona, orzechy, pędy i rozsady, dojrzałe zboże,

Szkody w rolnictwie

Wyjada i niszczy zboże w polu i w spichrzach.

Zanieczyszczają produkty

Szczury żerujące w przechowywanych produktach skażają je:

moczem, krwią i śliną, sierścią, odchodami, trupami lub częściami ciała trupów ( zęby, ogon, stopy itp.).

Niszczy wszelkie towary :skórę, uprząż, rękawiczki, ubrania, książki, owoce, jarzyny….

Siekacze

Siekacze gryzoni, którymi odgryzają części pokarmu, rosną przez całe ich życie.  w ciągu doby wydłużają się o 0,4 mm; dolne rosną nieco szybciej niż górne.

Gryzą napotkane przeszkody i różne przedmioty.

Gryzą…

Przegryza bez trudu przedmioty z materiałów o twardości 3,5 i mniejszej w skali Moh’a ( np. glin miedź, ołów.

Uszkadzają konstrukcje i wyposażenia budynków, zabudowań gospodarskich i magazynów

Szkody w budynkach…

Uszkadzają drzwi, dachy , ściany, rury i podłogi w budynkach.

Uszkadzają przewody elektryczne

powstają krótkie spięcia uszkodzonych przewodów elektrycznych, iskrzenie: przyczyna wielu pożarów pomieszczeń i budynków.

Uszkadzają linie telefoniczne i łącza komputerowe, dezorganizują pracę  banków, zakładów przemysłowych, szpitali i różnych innych instytucji.

 

Przecinają przewody wodociągowe

Przechowywane produkty zalewane są wodą z uszkodzonych przewodów wodociągowych.

 

W magazynach

W magazynach niszczą worki, pudła, palety ,…

z uszkodzonych worków i pudeł wysypują się produkty,

worki ułożone w stosy zawalają się wskutek uszkodzenia worków niższych warstw.

 

 

 

Share this post

Dodaj komentarz