System monitorowania

FIRMA USUGOWA DEZYNFEKCJA- DEZYNSEKCJA -DERATYZACJA HELENA PRZEKLASA

wdraża system OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI wykorzystując INTEGROWANE METODY ZWALCZANIA SZKODNIKÓW IPM

Monitoring HACCP

obsługa obiektów ma na celu czynną ochronę przed szkodnikami, poprzez cykliczne lustracje samego obiektu i zainstalowanych urządzeń do tego celu przeznaczonych, a w razie wystąpienia zagrożenia – podjęcie błyskawicznych reakcji mających na celu wdrożenie działań korygujących.
HACCP z ang. – Hazard Analysis and Critical Control Points
Zgodnie z obowiązującymi normami każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą związaną z produkcją, przetwórstwem, magazynowaniem, transportem, dystrybucją oraz dostarczaniem produktów spożywczych jest zobowiązany do stosowania zasad GMP, GHP, HACCP, IFS, BRC.
Oznacza to przestrzeganie wymagań zdrowotnych i higienicznych na każdym etapie dystrybucyjnym.

Wdrożenie systemu HACCP i dobra praktyka higieniczna (GHP)

Każde przedsiębiorstwo lub firma jest zobowiązana do opracowania własnego zakładowego programu lub instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej, która jest podstawą do wdrażania systemu HACCP.
Program taki powinien uwzględniać strukturę organizacyjną i specyfikę działalności danej firmy.
Stopień wdrożenia i skuteczności wymogów wstępnych należy ocenić podczas układania i wdrożenie systemu zwracając szczególną uwagę na następujące” wymogi”;

  • szkolenie personelu
  • higiena osobista
  • czyszczenie i dezynfekcja
  • Zabezpieczenie przed szkodnikami (owadami/gryzoniami) i kontrole w tym zakresie, tzw. MONITORING

W wyniku zwalczania szkodników eliminujemy te organizmy lub obniżamy liczebność tych organizmów, np mysz i szczurów, które mogą spowodować zagrożenie.
Programy wymogów wstępnych, a więc i zwalczanie szkodników, powinny być dokumentowane i regularnie audytowane.