OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA DERATYZACJI – odszczurzanie

OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA DERATYZACJI – odszczurzanie

OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA DERATYZACJI

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z art.22 ust 1 pkt 2 z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń u ludzi, zgodnie z którymi:

Właściciel, posiadacz lub zarządzający jest zobowiązany utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno- sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w  szczególności:

1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;

2)zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, przyjętego Uchwałą nr III/35/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. Rady Miasta Krakowa właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w ciągu roku:

  1. W terminie od 15.10. do 15. 03

w sposób ciągły;

2.Każdorazowo w przypadku występowania populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

 

Obowiązkowej deratyzacji w szczególności podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są:

– budynki wielo lokalowe podpiwniczone

– lokale gastronomiczne

– obiekty handlowe branży spożywczej

– magazyny żywności i płodów rolnych

– gospodarstwa rolne i hodowlane

– zakłady przetwórstwa żywności

– obiekty w których, prowadzone jest zbiorowe żywienie

– wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze

– obiekty w których zbierane lub przetwarzane są odpady

– schroniska dla zwierząt i ogrody zoologiczne,

– sieć kanalizacji

– tereny zieleni miejskiej

Gryzonie rozmnażają się tam gdzie, maja dostatek pożywienia, a więc

apelujemy do mieszkańców o:

 

  • UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OKOLICACH ŚMIETNIKÓW;

 

  • RACJONALNE DOKARMIANIE ZWIERZĄT WOLNO ŻYJĄCYCH (NIEDOPUSZCZALNE JEST ROZRZUCANIE POŻYWIENIA NA ZIELEŃCACH POD OKNAMI, ZOSTAWIENIE RESZTEK KOŁO ŚMIETNIKÓW ITP.)

 

Choroby wywoływane przez szczury to m.in. choroba Weila, tyfus plamisty, gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym.

Szczury przenoszą także pasożyty np. tasiemce, dlatego tak bardzo ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących terminu deratyzacji oraz prawidłowe jej przeprowadzenie a także dbanie o czystość i porządek na terenie miasta

 

 

Share this post

Dodaj komentarz