System jakości

Wdraża i utrzymuje system HACCP daje pełną gwarancję bezpieczeństwa żywności, z czego wynika wiele wymiernych korzyści dla przedsiębiorstwa, np. łatwiejszy handel na rynku krajowym i zagranicznym, większe szanse na utrzymanie starych i/lub zdobycie nowych konsumentów

GMP/GHP – PODSTAWA SYSTEMU HACCPPOLITYKA JAKOŚCI FIRMY

Stałym dążeniem naszej Firmy jest osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa , ciągłe zaspokajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów.

Wyznaczone cele będą osiągnięte przez wprowadzenie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości zdrowotnej HACCP opartego na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli.

– WYKONUJEMY USŁUGI OCHRONY PRZED SZKODNIKAMI IPM ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 16636 ORAZ STANDARDAMI BRC wersja7 I TESSO wersja 5