Mrówki

Mrówki

MRÓWKI

Mrówki są wszystkożerne zjadają pokarmy bogate w: cukier, tłuszcze, białka.

Blisko związane z człowiekiem, lubią ogrzewane pomieszczenia; łatwy dostęp do pokarmu.

Wędrują po meblach, ścianach i zanieczyszczają pomieszczenia, niepokoją mieszkańców. Przenoszą choroby bakteryjne i wirusowe.

Szczególnie niebezpieczna jest w szpitalach zjada i zanieczyszcza produkty spożywcze, niepokoi pacjentów i roznosi różne choroby wywołane przez bakterie: Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, Klebsiella i Clostrium spp.

Zjada ślinę chorych i ich wydzieliny skórne. Może rozprzestrzeniać lekooporne szczepy bakterii chorobotwórczych. Drobne robotnice wciskają się pod opatrunki gipsowe, wchodzą do aparatów do transfuzji krwi, do dializy nerek i innych aparatów medycznych, a także do niezabezpieczonych kultur bakteryjnych.

Mrówki faraona

boleśnie gryzą i mogą wywoływać u osób wrażliwych objawy alergii.

Pączkowanie kolonii    

nowe kolonie powstają w wyniku podziału ( ” pączkowania ”) starego gniazda. Młoda królowa lub kilka królowych z grupą robotnic niosących larwy i poczwarki opuszcza gniazdo macierzyste i zakłada w pobliżu nowe.

Zwykle do założenia nowego gniazda wystarcza; 10 robotnic i jedna królowa.

Rozwój kolonii

Gdy pokarmu pod dostatkiem – nowa kolonia szybko się rozwija: do 2500 robotnic i do 200 królowych w gnieździe.

” Pączkowanie” : rozprzestrzenia się po budynku, z łatwością zasiedla nowe miejsc. Nie wymagany jest cykl rozrodczy.

” Pączkowaniem” mrówki reagują na : pogorszenie warunków w pomieszczeniu; zagrożenie dla kolonii ( zabieg chemiczny).

Brak agresji

osobniki z różnych kolonii żyją w przyjaźni. Nie są rozpoznawane jako obce.

Super kolonie

tworzą kolonie zajmujące np. dany budynek. miliony osobników.

Feromony

Mrówki faraona produkują i odkładają na podłoże > 7 różnych feromonów ( ścieżkowych ), aby ułatwić innym znalezienie pokarmu i wody.” Zapach” feromonów jest odbierany przez robotnice czułkami.

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *