KARALUCH WSCHODNI

KARALUCH WSCHODNI

KARALUCH WSCHODNI

 obecnie spotykany niemal na całym świecie. Zamieszkuje około jedną dziesiątą wszystkich budynków mieszkalnych.

Budowa

Karaluch wschodni ma głowę pochyloną ku dołowi, niemal całkowicie zakrytą przedpleczem. Narząd gębowy jest typu gryzącego. Czułki są długie (u samców przekraczają długość ciała), cienkie i wieloczłonowe. Ciało jest grzbietobrzusznie spłaszczone, w zarysie owalne. Barwa ciała błyszcząca, ciemnobrązowa lub czarna. Pierwsza para skrzydeł tworzy pokrywy. Przednie, skórzaste pokrywy u samic są zredukowane, u samców nie . Odwłok zakończony jest wyrostkami odwłokowymi. Odnóża są smukłe, pokryte długimi kolcami, bieżne. Występuje dymorfizm płciowy. Samice posiadają pokładełko, są większe i szersze od samców.  Larwy są podobne do dorosłych. Karaluch wschodni w naszym kraju jest gatunkiem obcym. Jest on nosicielem wielu patogennych mikroorganizmów i pasożytów.

 

Biologia

Karaluch wschodni to gatunek synantropijny. Preferuje klimat tropikalny. Jego naturalnym siedliskiem jest ściółka w wilgotnych i gorących rejonach. Przystosował się do życia z ludźmi. Często spotykany jest w ludzkich siedliskach, w restauracjach, mieszkaniach, piekarniach, magazynach, w budynkach z nieszczelną wentylacją, pionami technicznymi i z zsypami na śmieci. W lecie  przebywa również poza budynkami  w pobliżu kontenerów na śmieci. 

Aktywny jest przez cały rok, ze szczytem przypadającym między majem a lipcem. Prowadzi nocny tryb życia. Karaluch żyje gromadnie. Rozwój przebiega z przeobrażeniem niezupełnym. Jest organizmem jajorodnym. Po kopulacji samica formuje kokon, po czym go składa. Kokon  jest biały, ale z czasem ciemnieje. Mierzy on 12 mm długości i 6 mm szerokości. Samica początkowo nosi ze sobą kokon. W jednym kokonie znajduje się do 16 jaj. Po pewnym czasie samica umieszcza go w bezpiecznym miejscu. Składanie kolejnych kokonów odbywa się co 10 dni, już bez kopulacji. Po upływie 7-8 tygodni z kokonów wylęgają się larwy. Larwa po opuszczeniu kokonu mierzy 6 mm. Rozwój larwalny trwa od 12 miesięcy do 4 lat. Larwy przechodzą 6 linień. Żyje od 1 do 6 miesięcy.  Wszystkożerny, żywi się  pokarmem pochodzenia zwierzęcego  i roślinnego.

 

Share this post

Dodaj komentarz