BIEDRONKA AZJATYCKA

BIEDRONKA AZJATYCKA

Biedronka azjatycka

Jak odróżnić ją od naszych biedronek ?

Długość ciała 6-10 mm, wielkość biedronki siedmiokropki, dorosłe barwy zmiennej; czerwone, pomarańczowe, czarne, od 0 do 21 kropek często zlewających się w większe plamy. Zdarzają się czarne z 2 lub 4 czerwonymi plamkami, pomarańczowe.

Od 1982 roku sprowadzona do Europy. Od 20 lat jej światowa inwazja; Europa, Ameryka Południowa Afryka silna, agresywna, inwazyjna, bardzo płodna.

W Unii Europejskiej:

1999 r. : Niemcy , 2001 r.: Belgia, 2002 r. : Holandia,2004 r.: Francja, Szwajcaria, Luksemburg, Wielka Brytania,  2006 r.: Polska , Austria, Czechy, Dania , Włochy, 2007 r.: Norwegia, Szwecja.

Monitoring rozprzestrzeniania się w Polsce był prowadzony w  Centrum Badań Ekologicznych PAN ul. Marii Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki.

ROZWÓJ

Stadia rozwojowe: jajo, cztery stadia larwalne, przed poczwarka, poczwarka, osobnik dorosły. Osobniki dorosłe żyją rok, Liczba pokoleń 2-4 w zależności od warunków.

POKARM

Wiosną i latem przebywa na drzewach i krzewach liściastych. Larwy i dorosłe zjadają mszyce i inne drobne owady. ” Zabierają pokarm ” rodzimym biedronkom.

SZKODLIWOŚĆ

Nie gardzą dietą wegetariańską. Uszkadzają owoce w sadach.

LOTY JESIENNE

Jesienią odbywają długie loty w poszukiwaniu miejsc do zimowania. Gromadzą się na budynkach. We wrześniu i październiku obsiadają ściany budynków.

SZKODLIWOŚĆ

Dobrze czują się na terenach zurbanizowanych. Wnikają do pomieszczeń budynków. Chętnie zimują w budynkach tworząc wielotysięczne kolonie. Może ukąsić człowieka. Wywołują uczulenia ( 10% uczulonych) u wrażliwych osób: alergeny Hara1, Hara 2. Alergiczne zapalenie spojówek, astma, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy. Znaczna ilość alergenu na powierzchni ciała i we krwi.  Wydzielina po zaschnięciu wdychana. Podrażniona wydziela żółtą ciecz z gruczołów obronnych ( stawy udowo-goleniowe) brudzi trwale ściany, ubrania, sprzęt domowy… Metoksypyrazyny – główny składnik żółtej cieczy.

ZWALCZANIE: ZAPOBIEGANIE wnikaniu

Uszczelnianie pianką wszelkich szczelin i szpar widocznych od zewnątrz którymi wnika do pomieszczeń. Termin najpóźniej 08/09

Uszczelniania pianką  wszelkich szczelin i szpar od wewnątrz, szczególnie ściany zachodnie i południowe.

Zwalczanie i usuwanie

Zgromadzone biedronki w pomieszczeniu ( poddasze, garaż) usunąć odkurzaczem. Nie usunięte martwe biedronki zjadane są przez skórnikowate więcej ich w domu.

Zwalczanie: lampy owadobójcze

Biedronka azjatycka leci do światła. Stosować lepowe lampy owadobójcze. Biedronki wabi UV rtęciowe. Zmienić żarówki rtęciowe na sodowe.

 Zwalczanie : metoda chemiczna – zwalczania biedronki azjatyckiej występującej w roślinności nie są zalecane. Zabiegi niebezpieczne dla naszych biedronek.

Metoda chemiczna– zwalczanie zastosować od zewnątrz rezydualny WP ( pyretroid) wokół okien, drzwi i innych miejsc wnikania.

 

 

 

 

 

 

 

Share this post

Dodaj komentarz