Tel: 668 738 354    email: biuro@deratyzacjakrakow.pl

firma usługowa - Helena Przeklasa

System HACCP

Obowiązkowy program ochronny przed szkodnikami zgodny z systemem HACCP

Przepisy prawne

  • Obowiązek wprowadzenia systemu HACCP w Polsce wynika z ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dn. 11 maja 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 63, poz.1408). W noweli tego aktu - w ustawie z dn. 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw (Dz. U. 2002, Nr 135, poz.1145) nakazano wprowadzenie systemu HACCP wszystkim średnim i dużym firmom z dn. 1 stycznia 2004 r.

  • W kolejnej nowelizacji ww. ustawy (Dz. U. 2003, Nr 208, poz. 2020) z dnia 30 października 2003 r. objęto obowiązkiem wdrożenia systemu HACCP także małe firmy. System HACCP musi być wdrożony także w obrocie towarowym, a więc obejmuje swym zasięgiem hurtownie i sklepy spożywcze.

  • W rozporządzeniu tym termin rozpoczęcia wprowadzania systemu HACCP określono na dzień 1 maja 2004 r. Należy już wykazać, że w firmie podjęto działania zmierzające do wdrożenia systemu HACCP.

  • Natomiast od 2006r.bezwzgledny obowiązek wdrożenia i dokumentowania zasad systemu HACCP!

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higien y środków spożywczych oraz ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, Dz..U. z 2005r. Nr31, poz.265.

 Dokumentacja HACCP

Dostosowując zakres usług do potrzeb rynku, jak również wymogów służb sanitarnych harmonizujących polskie ustawodawstwo z prawem UE, opracowujemy i wdrażamy „PROGRAM ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ”. Wprowadzamy do zakładów systemy zabezpieczeń przed szkodnikami i monitorujemy zgodnie z systemem HACCP oraz zasadami GHP ( Zasady Dobrej Praktyki Higieny) i GMP ( Zasady Dobrej Praktyki Produkcji)

Profesjonalnie wdrożony i utrzymany system gwarantuje Państwa firmie bezpieczeństwo, obniżenie kosztów, poprawę organizacji pracy, lepszy wizerunek oraz spełnienie wymagań prawnych.

Proponujemy Państwu bezpłatnie:

1. pomoc przy opracowaniu pełnej dokumentacji HACCP ( wszystkie obowiązkowe procedury, instrukcje i dokumenty), do wglądu podczas umówionego spotkania,

2. opracowanie dokumentacji programu ochrony, przed szkodnikami zgodnego z system HACCP.